Selecteer een pagina

KINTE is een InnovatieBureau bestaande uit Willem Wouda, Sjoerd de Vries en Robert Muster. We werken elk vanuit een eigen domein aan digitale transformatie trajecten samen met bedrijven en instellingen. Leidend zijn kansen die door digitalisering worden geboden om te leren en te innoveren.

We ontwikkelen en implementeren samen met partners innovatieve concepten, werkwijzen, en technologieën, richten digitale transformaties in, en versterken zo het lerende en innovatieve vermogen van bedrijven, instellingen en regio’s.

Sjoerd de Vries werkt onder andere aan de Universiteit Twente en is deskundig op het gebied van digitale transformaties in de publieke sector. Zijn creatieve, analytische en programmamanagement vaardigheden helpen bedrijven en instellingen om transformaties met kennis van zaken verder te brengen.

Willem Wouda is vanuit zijn ervaring als bestuurder van een primair onderwijs instelling deskundig op het gebied van organisatieontwikkeling gedreven door intrinsieke motivatie. Zijn management en leiderschapsvaardigheden bieden organisaties alle ruimte om zich succesvol te ontwikkelen.

Robert Muster is als data scientist in staat om ‘data kennis en expertise’ te vertalen naar praktische werkwijzen en technieken die organisaties mogelijkheden bieden om digitaal te transformeren.

Het Kinte netwerk bestaat verder uit ongelooflijk goede en gedreven professionals die impact willen hebben. Uw vragen vertalen we naar een team dat hiermee aan de slag kan gaan. Wij werken graag met u mee!

Met vriendelijke groet, Sjoerd de Vries, Willem Wouda en Robert Muster.