Selecteer een pagina

Digitale transformatie van onderwijs

Digitale transformatie van onderwijs

Onderwijs en training in de 21ste eeuw brengen. Dat is kortweg de missie van ons Digitale Transformatie van Onderwijs programma (DTO). Het gaat om regulier onderwijs, maar ook om programma’s voor continue professionalisering en levenslang leren.  Wat maakt onderwijs bij de tijd? Hoe gebruiken we digitalisering optimaal? Hoe maken we beroepsonderwijs een levenlang efficiënt en effectief? Geen eenvoudige vragen. Kortweg misschien als antwoord: behoud van het goede, maak dat elke dag beter, gebruik daarbij hedendaagse mogelijkheden en inzichten en onderwijs en train voor de dag van morgen?

Binnen DTO werken we aan verschillende trajecten. Hier een paar voorbeelden.

  • We hebben het programma Bouwen Aan Ambitie. Hierin werken leerlingen en leerkrachten in het basis en voortgezet onderwijs aan vaardigheden van de 21 ste eeuw. Dit zijn vaardigheden die we in Europa voor de ontwikkeling van welvaart van cruciaal belang vinden. Hoe kunnen we er in ons onderwijs voldoende succesvol aan werken? (www.kennislabnof.frl)
  • We werken aan ons ideaal van Open Onderwijs. Hoe kunnen we van ons onderwijs een open en publieke voorziening maken waaraan je mee kunt doen om het te verzorgen, mee kunt werken om het continu te ontwikkelen en er zelf ook  ‘wijzer’ van wordt? Vormen van onderwijs zijn natuurlijk MOOC’s, maar we werken ook aan het open stellen van colleges en workshops op hoger onderwijsinstellingen in de vorm van bijvoorbeeld webinars en symposia. (https://eusl-energy.firebaseapp.com)
  • Ons programma Codeschool vinden we een mooi voorbeeld van een 21 eeuwse kenniswerkplaats. Dit is een codewerkplaats waarin we samen met leerlingen, studenten, leerkrachten, en professionals vooruitleren. We leren vaardigheden waarvan we denken dat die straks erg belangrijk zijn. We proberen alle kennis erbij te halen die we hebben, we ontwikkelen zelf, en vertellen en leren het elkaar. Een prachtige vorm van sociale innovatie, modern onderwijs, en natuurlijk plezierig leren.

Als Kinte ontwikkelen we samen met tientallen anderen, op tal van plaatsen, nieuwe concepten, werkwijzen, methoden en technieken, en implementeren we deze samen met anderen in het liefst onverwachte situaties. Sociale innovatie als de basis voor vooruitgang.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

2 februari 2021