Selecteer een pagina

Kennisregio Programma

Kennisregio Programma

Met het Kennisregio programma dragen we bij aan de ontwikkeling van ‘Lerende Regio’s’. We werken hierin onder andere samen met met Kennislab NOF (www.kennislabnof.frl). De missie van dit Kennislab  is de regio Noordoost Friesland te ontwikkelen vanuit een krimpregio positie naar een voorbeeld van een ‘Lerende regio’. Zo hebben we in 2020 de Regiodeal binnengehaald. Dit geeft ons unieke kansen om onze ‘Kennisregio werkwijzen’ in de praktijk te testen en ervan te leren.

Het gaat bijvoorbeeld om sociale innovatie in dienst van bedrijven, instellingen, steden, wijken en regio’s. Sociale innovatie werkwijzen gebruiken we om het lerende en innovatieve vermogen van bedrijven en instellingen, klein en groot, continu te vergroten. Het lerende en innovatieve vermogen bepaalt in onze ogen concurrentiekracht. Efficiënter en effectiever werken bepaalt zelden meer het succes. Leren en innoveren doet dat wel. Leren en innoveren moet wel steeds effectiever, efficiënter en om het ingewikkeld te maken steeds innovatiever. Sociale innovatie draagt daar aan bij. Sociale innovatie zien wij als open innovatievormen, met diverse stakeholders, in wisselende samenstellingen, werken aan problemen en kansen.

We hebben de ‘Datagedreven monitoring- en evaluatiemethode’ voor lokaal beleid ontwikkeld. Deze methode biedt elke regio de mogelijkheid om beleid te monitoren en te evalueren. We zien monitoren en evalueren als een hoeksteen om te leren en te innoveren. Met ons monitorboard.nl hebben we een praktisch bruikbaar platform om datastromen te beheren en te gebruiken voor innovatieve monitoring en doelgedreven evaluatie.

  • In Noordoost Friesland leren en innoveren we met diverse partners. Wat werkt? Onze werkwijzen werken we graag ook samen met gemeenten en provincies uit.
  • We verzorgen hiervoor Kennisregio masterclasses en workshops voor lokale overheden.
  • Onze ‘datagedreven monitoring- en evaluatiemethode’ voor lokaal beleid biedt innovatieve mogelijkheden om elke dag te leren en daarmee beleid beter te maken.

We werken ook graag met u mee om regiokansen en mogelijkheden te verkennen en waar mogelijk uit te werken. Samenwerkend leren en innoveren is het nieuwe concurreren. We doen graag met u mee!

Vaardigheden

Gepubliceerd op

2 december 2020